O FUNDACJI

Fundacja Unikat została założona przeze mnie z potrzeby chwili i pod wpływem emocji 29.12.2011 roku. Główny cel Fundacji to promowanie i popularyzowanie współczesnej ceramiki unikatowej, która jest najbardziej niszową dziedziną sztuki. Powstała, aby poprzez organizowanie wystaw w prestiżowych miejscach oraz publikowanie katalogów i wydawanie książek zachęcić do nabywania dzieł sztuki.

Do tej pory Fundacja Unikat wsparła organizację 18 wystaw ceramiki. Organizacja cały czas szuka możliwości poszerzania wiedzy oraz docierania z nią do coraz to nowych odbiorców. Ostatnim projektem, który wpisuje się w tą ideę jest ufundowanie i udostępnienie w 2019 roku pracowni artystycznej dla artysty rezydenta na terenie gdańskiej stoczni w WL4 – Mleczny Piotr.Fundacja jest organizacją non profit, nie prowadzi działalności gospodarczej. Utrzymuje się z darowizn osób prywatnych oraz wpłat fundatora. Przed nami jeszcze wiele interesujących wyzwań.Będę bardzo wdzięczna za wsparcie działań Fundacji.Każda cegiełka wpłacona na nasze konto przybliża możliwość realizacji nowych, ciekawych pomysłów, projektów i planów.

MISJA:

Cel nadrzędny Fundacji to promocja i popularyzacja współczesnej ceramiki unikatowej. Propagowanie idei kolekcjonerstwa, gromadzenia sztuki i jej udostępniania szerokiej publiczności. Taki rodzaj promocji jest ogromną szansą dla środowiska artystów ceramików na poszerzenie grupy odbiorców oraz rozpropagowanie ich twórczości.

ZAŁOŻENIA STATUTOWE:

1. Upowszechnianie wiedzy o ceramice unikatowej wśród młodzieży szkolnej, ludzi wolnych zawodów i biznesu.
2. Pomoc artystom ceramikom młodego pokolenia.
3. Promocja i popularyzacja ceramiki unikatowej w kraju i poza jego granicami.
4. Propagowanie twórczych postaw w innych niż plastyczne środowiskach.
5. Działania na rzecz promocji kultury Dolnego Śląska.
6. Gromadzenie środków finansowych na stypendia, nagrody oraz na dalsze kształcenie dla twórców.
7. Aktywowanie innych środowisk zawodowych- zwłaszcza kół biznesowych do lepszego odbioru sztuki.
8. Współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się sztuką.
9. Propagowanie współczesnych trendów i zjawisk artystycznych.
10. Przekazywanie środków finansowych na pomoce naukowe i wsparcie dla studentów Wydziału Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

.

AKTUALNOŚCI

Updates

Książka laureatem w prestiżowych konkursach międzynarodowych

Z wielką radością chciałam poinformować, że książka otrzymała srebro w konkursie – Indigo Design Awards odbywającym się w Holandii w kategorii Book design. Niezależne i obiektywne jury liczące 48 członków z całego świata doceniło pracę i wkład projektanta Joanny Skrzypiec- Żuchowskiej. Rozstrzygnięcie wyników konkursu odbyło się 24.04.2020 r.Rozdanie nagród i wielka gala odbędzie się w …

Zaproszenie na wernisaż wystawy “Władysław Garnik – Konstrukcje”

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy wybitnego polskiego artysty ceramika, malarza, grafika, projektanta i designera – Władysława Garnika, który odbędzie się 7.02.2020 r. (piątek) o godz. 17.00 w Dziale Historii Miasta bolesławieckiego muzeum. Artysta od niemal 60 lat tworzy prace ceramiczne, które w zależności od użytego materiału prezentują ogromną różnorodność stylową. Na …

28 Wrocławskie Targi Dobrej Książki we Wrocławiu

Fundacja Unikat wzięła udział w tegorocznym konkursie Nagroda Pióra Fredy, który jest organizowany przez Wrocławski Dom Literatury we Wrocławiu od 1992 roku. Ta nagroda, to jedna z najważniejszych ogólnopolskich nagród edytorskich dla wydawców, która ma za zadanie uhonorować najlepszych wydawców minionego roku pod względem edytorskim.  Nagrodzeni otrzymują statuetki autorstwa Agnieszki Leśniak – Banasiak, a także …