Darowizny na rzecz Fundacji można kierować na następujące konto:
 
 
 
Fundacja UNIKAT
ul. Wrzosowa 1 c, 58-500 Jelenia Góra
woj. dolnośląskie, Polska
Konto: Bank Zachodni WBK S.A. 73 1090 1926 0000 0001 1775 6335
KRS-0000406501
NIP-66 272 57 05
REGON-021802306