STATUT

ZAŁOŻENIA STATUTOWE:

1. Upowszechnianie wiedzy o ceramice unikatowej wśród młodzieży szkolnej, ludzi wolnych zawodów i biznesu.
2. Pomoc artystom ceramikom młodego pokolenia.
3. Promocja i popularyzacja ceramiki unikatowej w kraju i poza jego granicami.
4. Propagowanie twórczych postaw w innych niż plastyczne środowiskach.
5. Działania na rzecz promocji kultury Dolnego Śląska.
6. Gromadzenie środków finansowych na stypendia, nagrody oraz na dalsze kształcenie dla twórców.
7. Aktywowanie innych środowisk zawodowych- zwłaszcza kół biznesowych do lepszego odbioru sztuki.
8. Współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się sztuką.
9. Propagowanie współczesnych trendów i zjawisk artystycznych.
10. Przekazywanie środków finansowych na pomoce naukowe i wsparcie dla studentów Wydziału Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)  do pobrania TUTAJ