CEGIEŁKA


Możesz wesprzeć fundację Unikat dokonując przelewu na poniższe konto:
 
73 1090 1926 0000 0001 1775 6335
Santander Bank S.A.
 
ul. Wrzosowa 1 c, 58-500 Jelenia Góra
woj. dolnośląskie, Polska
KRS-0000406501
NIP-611 272 57 05

REGON -021802306
 

Fundacja Unikat nie jest Organizacją Pożytku Publicznego, jest natomiast organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego zgodnie z art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Fundacja wykonuje cele określone w art.4 ust. 1 powołanej ustawy, w szczególności w zakresie kultury i sztuki. Dokonując wpłat na Fundację możecie Państwo skorzystać z odliczenia podatkowego w wysokości do 6 %wartości swojego dochodu zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. 6 % dochodu dotyczy łącznie wszystkich rodzajów darowizn, które dają prawo do obniżenia dochodu. Podatnicy dokonujący odliczenia z tytułu darowizn dołączają do zeznania podatkowego załącznik PIT/0. Wykazują w nim zarówno kwotę dokonanego odliczenia / część B / jak i kwotę przekazanej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację wszystkich obdarowanych / część D /