CELE

Cel nadrzędny Fundacji to promocja i popularyzacja współczesnej ceramiki unikatowej. Propagowanie idei kolekcjonerstwa, gromadzenia sztuki i jej udostępniania szerokiej publiczności. Taki rodzaj promocji jest ogromną szansą dla środowiska artystów ceramików na poszerzenie grupy odbiorców oraz rozpropagowanie ich twórczości.